Hvordan gi slipp på fortiden: 8 tips for å akseptere og frigjøre (2023)

Å gi slipp på fortiden, inkludert mennesker som sårer deg, kan innebære å akseptere det du ikke kan kontrollere, ta ansvar og fokusere på leksjonene. Å søke hjelp er også viktig.

De fleste har på et tidspunkt lurt på hvordan man kan gi slipp på en sårende fortid. Det er naturlig å føle at din nåværende følelsesmessige smerte for alltid er knyttet til det du opplevde før. Men selv om fortiden forårsaket det, begynner det å gi slipp på smerten med å fokusere på i dag.

Hvordan gi slipp på fortiden kan bety forskjellige ting for forskjellige mennesker. Det kan også avhenge av din situasjon.

Kanskje du tror det å gi slipp handler om å kunne huske hendelser eller mennesker uten å oppleve smerten. Kanskje du føler at det handler om å glemme helt. Eller det kan bety at du vil gå videre til tross for at du ikke har glemt eller tilgitt ennå.

Uansett hva det betyr for deg, er det mulig å frigjøre det som tynger ditt hjerte og sinn. Du kan helbrede, og disse tipsene kan hjelpe.

«Jeg er ikke det som skjedde med meg; Jeg er det jeg velger å bli.»

~Carl Gustav Jung

Var dette til hjelp?

Noen ganger når du har vondt lenge nok, kan du bli vant til den følelsesmessige smerten. Kanskje det føles trygt og kjent. Kanskje du har internalisert det som en del av identiteten din. Kanskje det er behagelig å være sint på den personen fordi du kan holde avstand.

Voksesmerter kan være ekte. Å komme vekk fra tingene du har følt og tenkt på lenge kan være ubehagelig. Men helbredelse, glede ogrolig til sinnskan være på den andre siden av å gi slipp.

Det er kanskje ikke tilfelle for alle, men hvis du spør deg selv "hvorfor kan jeg ikke gi slipp?" disse spørsmålene kan hjelpe deg å begynne å frigjøre fortiden din:

 • Er det noen sekundære gevinster ved å holde deg selv fokusert på det som gjør vondt?
 • Holder det å tenke på fortiden deg fra å prøve nye forhold eller situasjoner?
 • Unngår du å løse følelsesmessig smerte fordi dette ville bety å møte den først?
 • Hvordan ville livet ditt vært hvis du forlot fortiden i fortiden?
 • Hva ville skje hvis du tok en annen rolle i situasjonen?

Noen ganger, for å helbrede, må du først føle det. Å tappe tankene og følelsene dine kan skade deg mer i det lange løp og gjøre det vanskelig å gi slipp, spesielt hvis du fortsetter å tenke på fortiden og hva som har skadet deg.

Drøvtyggerpå de samme negative tankenekan påvirkehumøret ditt, relasjonene og til og med din evne til å være produktiv og kreativ.

Prøv å finne måter å uttrykke hvordan du har det sunt. Å slippe den følelsesmessige ladningen kan hjelpe degslutte å gruble.

Vurder å delta i aktiviteter som gir deg et trygt rom for å slippe alt ut. For eksempel:

 • journalføring med ledetekster
 • skrive et brev til personen som såret deg (sende det er valgfritt)
 • uttrykke smerten din gjennom kunst eller lekhvis det er vanskelig for deg å skrive eller snakke
 • finne en pålitelig venn, slektning eller terapeut for å dele dine erfaringer og følelser

Å ta ansvar betyr ikke at du måSkyld på deg selvfor ting som har skjedd med deg tidligere. Det handler mer om å innse hvor mye energi du bruker på å huske eller føle ting som ikke lenger er din nåtid. Det er også å velge å fokusere oppmerksomheten andre steder.

Når du holder på smerten, harmen eller vonde minner, gjenopplever du den smertefulle opplevelsen igjen og igjen. Dette kanholde deg fasti fortiden, noe du ikke lenger kan endre.

Å ta ansvar handler også om å kreve din makt og bestemme at andre ikke vil kontrollere hvordan du føler deg eller lever livet ditt.

Kanskje du ikke hadde noe å si i det som såret deg tidligere, men du har noe å si nå. Du kan velge hvor du legger tankene og hjertet ditt i dag.

Det er naturlig og gyldig å føle at dette er en vanskelig oppgave. Kanskje smerten er så intens at du ikke kan unngå å fokusere på den, eller kanskje du må leve med konsekvensene. Men helbredelse er fortsatt mulig.

Ta i betraktningå kontakte en psykisk helsepersonellå utforske hvordan du kan utvikle effektive mestringsmekanismer som kan gjøre det lettere å frigjøre fortiden. Du fortjener det.

Å fokusere på tidligere hendelser kan gi lite rom i ditt hjerte og sinn for nye opplevelser, inkludert de som kan gi deg glede.

Å ikke gi slipp på fortiden kan gjøre deg mer utsatt for å gå glipp av det gode i livet ditt.

Vurder disse trinnene for å gi plass til det nye og for å frigjøre fortiden:

 • sette personlige og profesjonelle kortsiktige mål
 • dyrke takknemlighetslik at du kan fokusere på det nåværende gode
 • vurdere kvaliteten på dine nåværende relasjoner og velg de som gjør deg godt
 • forplikte seg til en ny hobby eller aktivitet hver måned
 • rengjør og organiser plassene dine, slik at du gir bort eller kaster ting som ikke lenger tjener deg
 • etablere nye bånd eller prøv å styrke uformelle forhold som har potensial til å bli gode vennskap
 • praktisere mindfulness, slik at du lærer hvordan du kan gå tilbake til øyeblikket når tankene dine vandrer til fortiden
 • forplikte seg til enegenomsorgsaktivitethver uke
 • engasjere seg i altruistiske aktivitetersom kan øke humøret ditt ved å hjelpe andre
 • identifiserepositive ledere og rollemodellersom leder med empati og medfølelse

Å prioritere seg selv handler omå være forsettligmed dine avgjørelser. Dette kan begynne med å innse at å velge det som er bra for deg, betyr ikke at du er egoistisk.

Å sette deg selv først kan også bety å gjenvinne kraften din ved å legge igjen det som sårer deg i fortiden og fokusere på helbredelse i dag. Det handler om å innse detdusaken.

Ta i betraktning:

 • gå til terapi for å utforske hvordan du kan gi slipp på fortiden og det vonde du har opplevd
 • sette grensermed andre som kanskje vilgjenopplev eller diskutere fortidennår du ikke er klar til det
 • ta livsavgjørelser som får deg til å føle deg trygg, i fred eller lykkelig, selv om andre ikke er enige
 • reframing tankersom kan øke din angst eller tristhet for å fokusere på tanker som kan få deg til å føle deg håpefull
 • engasjere seg iselvmedfølelseogselvrespekt

Å prioritere deg selv kan også handle om å utforske måter åfinne tilgivelse.

Å tilgi deg selv og andre har værtassosiertmed høyere psykologisk velvære, inkludert et høyeretoleranse for usikkerhetog en lavere tendens til å oppleve sinne.

"Såret er stedet der lyset kommer inn i deg."

~Rumi

Var dette til hjelp?

Hva har du lært om forhold, kjærlighet, deg selv og livet fra dine sårende tidligere erfaringer?

Ditt første svar på dette spørsmålet kan være å tenke på det negative du kanskje har lært. Det er naturlig og gyldig. Men prøv å ta en pause hvis dette er din første reaksjon og vurder å fokusere på noen få positive leksjoner. For eksempel:

 • hvor sterk og motstandsdyktig du kan være
 • som dukket opp for deg og beviste at du kan stole på dem
 • tingene du nå vet at du ikke vil ha i livet ditt
 • mestringsferdighetene du kan ha utviklet for å møte livets utfordringer
 • følelsen av at alt går og også dette skal gå over

Dette er ikke en altomfattende liste og gjelder kanskje ikke nødvendigvis for din situasjon.

Ideen er å prøve å identifisere hvilken styrke, ferdighet, kunnskap eller klarhet du måtte ha oppnådd fra en smertefull hendelse. Å fokusere på disse leksjonene kan gjøre det lettere å gi slipp.

En grunn til at du kanskje grubler over tidligere hendelser kan være et behov for å se tilbake på tidligere valg eller hva som kunne ha vært.

Å fokusere på "hva hvis" kan føre til at du gjentatte ganger engasjerer deg i de samme indre samtalene og scenariene. Men å tenke på det som skjedde kommer ikke til å endre det.

Det kan være vanskelig å akseptere, men å lære å identifisere demting du ikke har kontroll overkan hjelpe deg å gi slipp på fortiden.

"Should haves" eller "what ifs" vil ikke endre det som skjedde. "Hva kan" og "hva vil" kan hjelpe deg å gå videre og være bevisst i daglige beslutninger som vil påvirke din nåtid og fremtid.

Enten duleve med traumer, opplever angst eller en annen psykisk helseforstyrrelse, eller kanskje står overfor harme i forholdet, kan en psykisk helsepersonell hjelpe deg med å gi slipp og frigjøre følelsesmessig smerte.

Å lære å gi slipp kan avhenge av din spesifikke situasjon og forståelse av hva det å gi slipp handler om. Men det er mulig og helbredelse kan oppnås.

Å åpent uttrykke hvordan du føler, gjenvinne kraften din, gi plass til nye opplevelser og fokusere på leksjonene er noen få måter å gi slipp på følelsesmessig smerte.

Hvis du har vanskelig for å gi slipp, bør du vurdere å søke hjelp fra en psykisk helsepersonell. De kan hjelpe deg med å utforske mulige årsaker til utfordringene dine og utvikle mestringsevner som fungerer for deg.

FAQs

Hvordan akseptere fortiden? ›

Å akseptere fortiden innebærer at vi aksepterer at ting ikke vil gå tilbake til måten de var på. Det spiller ingen rolle hva vi gjør, selv om vi klarer å reversere skaden eller konsekvensene. Ingen av våre handlinger vil bringe oss tilbake til en “i går” som ikke eksisterer lenger.

Hvordan tilgi fortiden? ›

Når det gjelder å tilgi deg selv og overvinne fortiden, se etter kompensasjon. Hver utøvelse av tilgivelse krever en utøvelse av kompensasjon. Dette betyr at hvis du tror at oppførselen din forårsaket noen smerte og du føler deg skyldig over det, slutte å lide og be dem om tilgivelse.

Hvordan komme over kjærlighetssorg fort? ›

Her får du våre 7 beste tips for å komme over eksen.
 1. Ta deg tid til å sørge.
 2. Hold kontakten til et minimum.
 3. Ikke gjør forholdet bedre enn det var.
 4. Kom deg ut blant venner.
 5. Jobb med deg selv.
 6. One night stand og rebound kan hjelpe.
 7. Vurder om det ligger noe annet bak følelsene.

Hvordan gi slipp på noen du elsker? ›

De beste tipsene for å gi slipp på folk som ikke elsker deg
 1. Det er positivt at dere går hver deres vei. ...
 2. Fokuser på dine sunne forhold. ...
 3. Ikke bær nag. ...
 4. Ikke forvent en unnskyldning. ...
 5. Følg strømmen. ...
 6. Du må tillate deg selv å føle deg dårlig. ...
 7. Ta vare på deg selv. ...
 8. Møt virkeligheten.

Hva kan jeg gjøre for å bli tilgitt? ›

Dersom du virkelig ønsker tilgivelse, må du ikke pynte på virkeligheten. Snakk ærlig og åpent – også med kroppsspråket ditt! Når du har sagt hva du har gjort, må du også si at du ser hva det gjør med kjæresten din, og at du er lei deg for at du gjorde det. Vær forberedt på å måtte gjenta unnskyldningen mange ganger.

Hvordan bli tilgitt etter utroskap? ›

Hva dere kan gjøre for å prøve å komme over utroskap:
 1. Ha tid og tålmodighet. Det er viktig at den som har opplevd at partneren har vært utro får tid. ...
 2. Kommuniser med hverandre. ...
 3. Ha fokuset på en ny tid og en ny start. ...
 4. Forstå sjalusien og hvor den kommer fra. ...
 5. Vurder å hjelp til å bygge opp tilliten igjen.
Nov 29, 2020

Hvordan tilgi seg selv for å ha vært utro? ›

Tilgi seg selv

Det ene er å arbeide med å akseptere handlingen, at du gjorde det du gjorde. Det ble som det ble. Dette går ut på realitetsorientere seg selv, godta det som skjedde. Den andre er å lære av det, prøve å forstå deg selv.

Kan man spy av kjærlighetssorg? ›

Noen blir kvalm når de opplever sterke følelser. Smerte er en individuell opplevelse, og jeg kjenner til flere som opplever at de blir kvalm og kaster opp når de kjenner på fysisk eller psykisk smerte.

Hvordan komme gjennom et brudd? ›

For å komme over bruddet, anbefaler Sletteland at du har fokus på å ta vare på deg selv den første tiden. - Bruk tid på aktiviteter du liker, men takk også ja til tilbud fra venner og bekjente selv om det ikke er snakk om favorittaktiviteten din. Det å være i aktivitet hjelper deg uansett med å gå videre.

Hva hjelper mot hjertesorg? ›

Hvordan takle kjærlighetssorgen
 • Husk at det er lov til å gråte. La smerten, sorgen og sinnet få utløp. ...
 • Skriv ned følelsene dine i en dagbok. Her kan du også male og tegne følelsene dine! ...
 • Gi deg selv tid. Og det at du føler sjokk, vantro, sorg, sjalusi, håp, depresjon, kaos og et ønske om ikke å leve er helt normalt.
Sep 9, 2005

Hvordan gi slipp på tanker? ›

Her er rådene til deg som ønsker å gi slipp på negative tanker:
 1. Husk at det er normalt. ...
 2. Anerkjenn at slike tanker er bortkastet tid. ...
 3. Tren på å utsette tankene. ...
 4. Fokuser på øyeblikket. ...
 5. Husk at det bare er tanker.
Sep 5, 2017

Hvordan kan jeg vite at han elsker meg? ›

Tause tegn på at han elsker deg
 1. Du tar ham i å stirre på øynene dine. ...
 2. Han fyller kjøkkenet sitt med ting du liker. ...
 3. Han snakker om hvor han vil bo om tre år. ...
 4. Han bruker genseren du ga ham hele tiden. ...
 5. Han står rett ved siden av deg når dere er ute. ...
 6. Han reagerer ikke når du svarer på telefonen hans.
Dec 7, 2004

Hvordan vite om man virkelig elsker noen? ›

Alle som har følt at de virkelig elsker et annet menneske vet hvor fantastisk det kan være. Du kjenner kjærligheten i hele kroppen og får lyst til å rope det ut til hele verden. Å virkelig elske noen betyr at du ser dem for hvem de er og er villig til å akseptere både deres styrker og svakheter.

Hvordan be om tilgivelse fra Gud? ›

Vær åpen og ærlig overfor Gud i bønn, og innrøm at du har begått feil. Når du har bekjent dine synder, kan du be om hjelp. “Ved dette kan dere vite om et menneske omvender seg fra sine synder ‒ se, han vil bekjenne dem og avstå fra dem” (L&p 58:43).

Er det mulig å tilgi seg selv? ›

Å tilgi seg selv er derfor en mulighet til å komme videre i livet ved å erkjenne, ta ansvar, legge det bak og forsone seg med det faktum at en gjorde feil. Feilen blir ikke borte, men huskes som en erfaring en kan lære av. Å tilgi seg selv innebærer derfor et løfte om ikke å bruke feilgrepet som kvelertak videre.

Hvordan få han til å tilgi meg? ›

I et forhold skal en kunne være seg selv, snakke om ting, og det skal være gjensidig respekt og likeverd. Begge skal bety like mye. I stedet for å unnskylde deg, kan du snakke med kjæresten om det som skjedde, hvis du tror dere fortsatt skal være kjærester.

Hva er tegnene på utroskap? ›

Typiske tegn til en utro partner:

De har i det siste blitt mer fjern og fraværende fra forholdet og tar avstand når dere er sammen. Blitt mye mer opptatt av sitt eget utseende. Det er viktig for dem å se bra ut til enhver tid. Mindre interessert i sex med deg, fordi de får det andre steder.

Hva regnes som utroskap? ›

Utroskap er et begrep som generelt betegner det å ikke være tro mot et løfte eller en forpliktelse. Begrepet brukes både i forbindelse med mellommenneskelige forhold, for eksempel ekteskapsbrudd, i arbeidsforhold og i sammenheng med økonomiske forpliktelser.

Kan man få PTSD av utroskap? ›

Ifølge eksperten kan utroskap i verste fall føre til at man utvikler posttraumatisk stresslidelse. Du har funnet den personen som du tenker er den «rette». Plutselig virker alle framtidsdrømmene reelle og du ser for deg et liv sammen med ham eller henne. Helt til du oppdager at noe skurrer.

Hva er grunnen til at man er utro? ›

Det kan være flere årsaker til det – sykdom, depresjon, svangerskap eller at man har mistet fortroligheten eller lysten på hverandre. Det er ingen god grunn til utroskap, men de fleste mennesker vil med tiden søke nærhet – og finner man det ikke med partneren, så er det ikke unaturlig å søke det andre steder.

Hvor normalt er det å være utro? ›

17,4 prosent av mennene og 8 prosent av kvinnene oppgir å ha vært utro i sitt nåværende forhold. Og 26,3 prosent av mennene og 17,8 prosent av kvinnene svarer at de har vært utro i løpet av livet. Hva skyldes disse kjønnsforskjellene? – Menn er jo jevnt over lettere utro.

Hvordan bygge opp tillit igjen? ›

Her er noen ting du kan gjøre for å bygge opp tillit til partneren din i deres forhold:
 1. Dine ord må alltid følges av handlinger. ...
 2. Vær en effektiv kommunikator. ...
 3. Gjør det til en vane å tenke gjennom. ...
 4. Forstå at å bygge tillit er en langsom og gradvis prosess. ...
 5. Øv på ærlighet til enhver tid. ...
 6. Ikke skjul følelsene dine.
Jun 13, 2022

Hvordan få et forhold til å fungere igjen? ›

10 tips for et godt forhold
 1. God kommunikasjon. Noe av det viktigste i et forhold er kommunikasjon. ...
 2. Vis tillit. ...
 3. Se partneren for den han/hun er. ...
 4. Ikke sammenlikn kjæresten med tidligere partnere. ...
 5. Sett grenser. ...
 6. Prøv noe den andre liker. ...
 7. Husk å gi komplimenter. ...
 8. Prioriter hverandre.

Hvordan akseptere at det er slutt? ›

Først og fremst må du akseptere at det er helt normalt å føle seg ensom. Man er ikke unormal selv om man føler seg ensom og har noen urasjonelle tanker! Det hjelper ikke å tenke triste tanker. Prøv heller og fokuser på det positive, for eksempel at våren er her og at kveldene blir lysere.

Hva gjør en hendelse i fortiden betydningsfull? ›

Om det meste en vet (eller tror) har skjedd, har det vært mulig å fortelle, synge, male eller dramatisere framstillinger – og uttrykke det som litteratur, kunst, gudetilbedelse, samfunnskritikk, oppdragelse og underholdning. Slik har fortid, og historie, alltid vært viktig i folks liv.

Hvordan komme seg videre? ›

Hvordan komme deg videre?
 1. Flytt fokus over på deg selv. ...
 2. Har du fortsatt ubesvarte spørsmål? ...
 3. Si til deg selv: «Dette kommer jeg gjennom». ...
 4. Gråt når du trenger det – enten du er alene eller sammen med andre. ...
 5. Prøv å gjøre noe bra for deg selv på dagene som er ekstra tunge.
 6. Snu tankegangen din.
Mar 23, 2021

Når er det på tide å avslutte et forhold? ›

Fysisk behov for å holde avstand. Mangel på sex og fysisk kontakt – Det er et dårlig tegn om dere ikke gir hverandre klem, kyss eller sex. Manglende prioritering – Hvis partneren aldri har tid til deg. Fraværende respekt – Når partneren snakker stygt om deg og gjør narr av deg.

Er det mulig å få tilbake følelser? ›

For mange får man aldri de samme følelsene igjen, men man kan elske hverandre på et dypere nivå, som om følelsene vokser og utvikler seg. Mange får følelsene tilbake, og man kan så klart piffe det opp med å gå på flere dates og gjøre romantiske ting og ting dere gjorde da dere møttes.

Når er det for sent å redde forholdet? ›

Hvis du ikke føler deg sett og hørt over tid, dere aldri har sex eller følelsene dør på grunn av mangel på nærhet, er samlivsbrudd som regel neste stopp på veien.

Hvordan vet man at det er riktig å slå opp? ›

Her er tyve tegn du ikke kan ta feil av.
 1. Du føler et sykt behov for å være alene. ...
 2. Dere finner ikke på noen ting sammen. ...
 3. Du foretrekker å møte vennene dine fremfor partneren. ...
 4. Dere har ikke sex lenger. ...
 5. Dere rører ikke hverandre lenger. ...
 6. Dere kysser ikke lenger. ...
 7. Han får deg ikke til å le lenger. ...
 8. Dere småsnakker ikke sammen.
Jul 21, 2022

Hvordan komme over en du er forelsket i? ›

Mitt best tips er å gi deg selv lov til å føle akkurat det du føler. Hvis du er sint eller lei deg, ikke prøv å gjemme eller glemme disse følelsene. Gråt hvis du vil og skrik hvis du må. Det kan føles lettere og mindre vondt å bare ignorere følelsene, men det gjør hele prosessen tyngre og lengre.

Hvordan lære seg å akseptere seg selv? ›

Hvis du bruker litt tid på å undersøke hvilke tanker du tenker vil du kunne lære mye om deg selv. Videre kan du være bevisst på å snakke positivt til deg selv. Det å holde den indre dialogen lett og positivt vil skape et godt indre miljø for deg selv. Dette vil gjøre det lettere å akseptere de ulike sidene dine.

Hva er en uønsket hendelse? ›

Vi kaller det en uønsket hendelse når det skjer noe som kunne ha ført til en ulykke eller en skade, men som likevel ender godt. Det kan for eksempel være en tung gjenstand som faller ned, men som ikke treffer noen på arbeidsplassen.

Hva er viktig med historie? ›

Historie er viktig

Kunnskap om fortida kan hjelpe oss i å innta ulike perspektiver og forstå at andre har et annet syn på verden. Det gjør oss bevisst på usikkerhetsmomenter og kunnskapens ufullstendighet og begrensethet.

Hva er en avhengig hendelse? ›

Uttrykket betinget sannsynlighet brukes når sannsynligheten for en hendelse A påvirkes av om en annen hendelse B inntreffer. Vi sier at A og B er avhengige hendelser. Hvis sannsynligheten for A ikke påvirkes av B sier vi at de er uavhengige hendelser.

Hva må man gjøre for å glemme en person? ›

Forsøk å ikke oppsøk ting og steder som minner deg på personen, hold tanke opptatt med ulike aktiviteter, bruk mye tid sammen med venner og familie, og snakk om følelsene dine! Om du holder alle tankene dine for deg selv, vil dette oppleves som veldig slitsomt i lengden.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Kieth Sipes

Last Updated: 05/12/2023

Views: 5559

Rating: 4.7 / 5 (47 voted)

Reviews: 86% of readers found this page helpful

Author information

Name: Kieth Sipes

Birthday: 2001-04-14

Address: Suite 492 62479 Champlin Loop, South Catrice, MS 57271

Phone: +9663362133320

Job: District Sales Analyst

Hobby: Digital arts, Dance, Ghost hunting, Worldbuilding, Kayaking, Table tennis, 3D printing

Introduction: My name is Kieth Sipes, I am a zany, rich, courageous, powerful, faithful, jolly, excited person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.